ตั้งอยู่เลขที่ 66/29  เกษตรนวมินทร์ ( ประเสริฐมนูกิจ ) โทร. 02 –  005 9933

IMG_1213IMG_1180 IMG_1169waxclinic_map

เปิดให้บริการ  9:00 – 19:00 น.

หยุดวันพุธสุดท้ายของเดือน